Xin chào!

Chào mừng bạn đã sa cơ lỡ bước vào nhà! 😀

Mình là Cá trong bể và một người bạn nữa là Rùa ngoài bể.

Gọi tắt là Cá và Rùa.

Bể cá là nơi tụi mình lưu trữ lại những hòn đá ký ức trong cuộc đời làm Cá và Rùa của tụi mình.

Mong bạn sẽ bị chèn chết vì đá. :))